Modulair bouwen heeft de toekomst

De nieuwe generatie ontwikkelaar

DOMODO ontwikkelt totaaloplossingen voor circulaire bouwconcepten die snel gerealiseerd moeten worden.

Slimme, flexibele woonruimten met relevante services. Duurzaam, mooi, betaalbaar.

Objectief

We zijn een one-stop-shop voor een breed palet aan oplossingen. Uitgebreide ondersteuning, documentatie en certificering.

Full-service

Een alles-in-een concept: advies, uitvoering en monitoring, tot eventuele instandhouding. Een conceptuele totaalaanpak met langjarige kwaliteitsborging.

Autoriteit

Diepgaande kennis en ervaring met het beste advies voor de klant. We zijn de enige in Nederland met kennis van de hele waardeketen.

Garantie

Risicoarm, geen verrassingen. Instandhouding en onderhoud binnen van te voren afgesproken budget.

Placemaking

Ontwikkeling vanuit de behoefte van de gebruiker. Dus met inzicht in hun wensen en de services die daarbij horen.

26 sep
Nieuws
Steenbergen bouwt woningen voor jongeren
Meer weten
26 sep
Nieuws
GUWA Containers door als onderdeel van KOERS
Meer weten
26 sep
Nieuws
DOMODO realiseert starterswoningen in Steenbergen
Meer weten

Planmatige aanpak in vijf heldere stappen

De aanpak richt zich op de het modulair bouwen. Dat kan door het verkrijgen van inzicht in de gevaren en mogelijkheden om deze te beperken. De vastgoed markt is in transitie en vraagt om nieuwe vormen van bouwen. DOMODO speelt hier met modulaire bouwen op in en creëert een woonomgeving die past bij de vraag van de opdrachtgever. Gebaseerd op de identiteit van de stad of wijk.

1
Inventarisatie

Met de quickscan geven wij binnen 24 uur inzicht in de mogelijkheden.

 • Teamselectie
 • Informatieverzameling
 • Analyse randvoorwaarden en PvE
 • Volumestudie
 • Haalbaarheidsstudie
2
Ontwerp

Concretiseren, inventarisatie naar ontwerpfase, uitwerking opties, haalbaarheid en programma van eisen.

 • Teamselectie
 • Conceptontwikkeling
 • Ontwerp en technische omschrijving
 • Haalbaarheid op basis van investeringsraming
 • Duurzaamheidscriteria
 • Bestemmingsplan
3
Uitvoering

Start inrichting projectorganisatie en start bouwteam

 • Teamselectie
 • Definitief ontwerp
 • Bouwaanvraag en begroting
 • Start bouw en oplevering
4
Verhuur

Start inrichting projectorganisatie en start bouwteam

 • Teamselectie
 • Opstellen marketinginstrumenten
 • Verhuuractiviteiten
 • Verkoopactiviteiten
 • Voorbereiding aanbesteding
5
Onderhoud

Monitoring van huisvesting. Het onderhoud wordt meegenomen en prestaties geoptimaliseerd.

 • Contractbeheer
 • Energiemanagement
 • Optimalisatie
 • Performance evaluatie
 • Circulaire ontmanteling
Referentie
Staalframe als basis voor luxe appartementencomplex

Een ruimtelijk staalframe appartementengebouw op een geluidsbelaste locatie in de kop van Tuindorp Utrecht.

Meer weten
Referentie
Containerwoning als onroerend goed

DOMODO ontwikkelt duurzame, innovatieve en permanente containerwoning in Poortvliet, wat door de bank gekenmerkt is als onroerend goed.

Meer weten
Referentie
Het houten huis nieuw warande

Aanvankelijk werd voor deze woning in Berkel-Enschot een ontwerp gemaakt met gebruik van houtskeletbouw. Stijgende prijzen door de sterke opleving in de bouw zorgden om om te schakelen naar bouwen met CLT.

Meer weten

Certificering

Van een partner mag je verwachten dat ze een helder proces aanbieden, van advies tot uitvoering. Certificering geeft alle betrokken partijen de handvatten om het proces inzichtelijk te maken.

Wij voldoen aan de volgende certificeringen: