Modulair bouwen heeft de toekomst

Over ons

DOMODO positioneert zich als solution provider voor circulaire bouwuitdagingen die snel ontwikkelt moeten worden. In de praktijk richten we ons op CLT houtbouw, Staalframebouw, Containerbouw en Unitbouw. We richten ons op hoogwaardige woonproducten voor studenten, starters, senioren en specials.

Het op de eindlocatie 'produceren' van een compleet gebouw of een aantal woningen is niet meer van deze tijd. Wij geloven dat we meer en meer de automotive industrie zullen gaan volgen. En op basis van slimme technologie en innovatie gebouwen modulair gaan produceren. Wij richten ons daarbij op doordachte modulaire en circulaire producten en kiezen ervoor om de productie in eigen hand te houden. Zodat we zelf de juiste weg kunnen bepalen en hierin onafhankelijk zijn.

Traditioneel bouwen vs modulair bouwen

Traditioneel bouwen is een ouderwets gebeuren. Alle materiaal wordt op de bouwplaats aangevoerd en ter plekke samengesteld. In weer en wind, onder sterk wisselende omstandigheden. Variërend van min 10 tot plus 35. Wat slecht voor de kwaliteit is. Bouwbedrijven werken elk op hun eigen bouwplaats, op hun eigen manier aan de oplossing van hetzelfde probleem. Dat is weinig efficiënt, met veel materiaalverlies. Het is zoals auto’s werden gebouwd voordat Henry Ford de lopende band introduceerde: dus met een team van monteurs die allemaal tegelijk aan één eindproduct werken. En die elkaar daarbij voortdurend in de weg lopen. Een bekend fenomeen op iedere bouwplaats. Vergelijk dat met het modulaire bouwproces waarbij alles, van de geconditioneerde productieomstandigheden in de fabriek tot de snelle assemblage op de bouwplaats, draait om efficiëntie en het verminderen van faalkosten, afval en transportbewegingen.

Onze modulaire oplossingen

Faalkosten traditioneel bouwen

Een ander bekend fenomeen bij traditioneel bouwen zijn de faalkosten. Doordat bij modulair bouwen veel preciezer wordt gewerkt, is er minder verspilling van materialen. Dit zorgt er voor dat de faalkosten sterk teruggebracht kunnen worden.

Uit een onderzoek van ABN AMRO uit april 2019 blijkt dat in de traditionele bouw elk jaar miljarden euro’s worden verspild, doordat de faalkosten vaak 5% of meer zijn.

Dat drukt niet alleen op de winstmarge, maar zorgt ook voor een gigantische hoeveelheid afval. Opmerkelijk is dat uit het onderzoek naar voren komt dat iedereen die faalkosten accepteert als zijnde onvermijdelijk. Uit het rapport:

Faalkosten lijken daarom een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector: 90% van de bouwbedrijven is zich bewust van de faalkosten in hun bedrijf. Gezien de omvang hiervan is het echter opvallend dat ruim een kwart aangeeft dat het terugdringen van faalkosten geen prioriteit heeft binnen hun bedrijf.

INSIGHTS ABN AMRO, 4 APRIL 2019

De rol van gemeenten en corporaties

Gemeenten, provincies en woningcorporaties spelen in het oplossen van de huidige woningcrisis een cruciale rol. Inmiddels hebben diverse grote steden met het Rijk een zogenaamde Woondeal, zeg maar een soort deltaplan wonen, gesloten om de woningbouw te versnellen. Zo’n Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Ook moet er ruimte zijn om versneld flexibele en tijdelijke woningen te realiseren. En moeten corporaties meer speelruimte krijgen.

Andere steden hebben hun eigen manier gevonden om de versnellingsopgave aan te pakken. Breda bijvoorbeeld probeert in de zogenaamde ‘100 dagen aanpak’ het traject tussen planvorming en realisatie te verkorten. Terwijl normaal gesproken een marktpartij een plan neerlegt bij de gemeente en er tussen het indienen van het plan en de start van de realisering zo’n 400 dagen zitten, streeft de gemeente Breda er naar om deze periode terug te brengen tot een kwart.

Ook samen bouwen?

Ons team

Sterk in alle linies. Ieder thuis in zijn discipline met korte lijnen. Dat is wat snel schakelt.

Harold Koers
Harold Koers
Founder | Divisie Manager
Email
Arjan van de Watering
Arjan van de Watering
Founder | Modulair Manager
Email
Leen van Bellen
Leen van Bellen
Product Manager
Email
Roland van der Hoek
Roland van der Hoek
Commercieel Manager
Email
Remko Heeren
Remko Heeren
Projectontwikkelaar
Email
Christiaan Reijman Hinze
Christiaan Reijman Hinze
Projectontwikkelaar
Email
Richard de Bruin
Richard de Bruin
Technisch Adviseur & Planvoorbereider
Email


Veelgestelde vragen

Om een schone, veilige leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden, moet het roer om. De realisatie van een circulaire bouweconomie in 2050 vereist dat we ontwikkelingen in gang zetten om grondstoffen zo lang mogelijk in de bouw te houden, dat nieuwe grondstoffen zo min mogelijk gebruikt worden, en circulaire en milieubelastende aspecten meetbaar en duidelijk zichtbaar worden.

Voor ons betekent het niets minder dan een volledige herbezinning op de wijze waarop wij ontwerpen, (ver)bouwen, gebruiken en weer hergebruiken.

Daarom zorgen wij, al dan niet met partners, voor (ver)plaatsing, onderhoud, fabricage, financiering en ontwikkeling. U kunt op ons bouwen.

Wij brengen beweging in de woningmarkt met onze modulaire aanpak om snel, duurzaam en transparant nieuwe woningen te bouwen. Onze ambitie is om toonbaar naar de hoogste klanttevredenheid te streven, waarin intensieve co-creatie vanzelfsprekenheid is / van belang is. We willen samen vooruit voor slimmere oplossingen en betere gebouwen.

Onze proces begint na het eerste contact moment al met het bekijken van de locatie, welk systeem geschikt is en wat voor type fundering zou kunnen. Dit valt onder onze QuickScan, waarin u binnen 24 uur een indicatie krijgt over uw vraag. Vanuit daar kunt u de keuze maken om het traject met ons voort te zetten en over te gaan naar de plananalyse. Binnen de plananalyse wordt het project volledig op de mm nauwkeurig in 3D wordt gezet. Met onze Realtime 3D Software wordt het nieuwe ontwerp gemaakt en worden zelfs de kleinste details, zoals het links of rechtsom draaien van een kastdeurtje of de exacte plek van een voeg, vastgelegd. Zo kunt u, met onze VR techniek, in uw nieuwe ruimte lopen en deze inspecteren nog voor er gebouwd is, volgens RO-procedure. Vanuit daar gaan we werken richting het vergunning traject.