Modulair bouwen heeft de toekomst

Staalframebouwbouw: de oplossing voor het woningtekort

Eén van de producten waarvoor DOMODO kiest op het gebied van modulair bouwen is staalframebouw. Een bouwwijze waarbij met complete elementen zoals vloeren en wanden een dragende skeletconstructie wordt samengesteld.

Waarom staalframebouw?

De draagconstructie elementen worden opgebouwd uit geprefabriceerde staalprofielen. Dat zorgt voor een aanzienlijk kortere bouwtijd. Dit resulteert onder andere in minder kosten, waardoor de bouwmethodiek financieel aantrekkelijk is. Ook zijn er minder transportbewegingen naar de bouwplaats en minder handelingen in de fabriek waardoor de CO2 lager is. Daardoor draagt staalframebouw bij aan terugdringing van de CO2 uitstoot en draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen zoals die zijn afgesproken in Parijs.

De hoge sterkte van het materiaal zorgt bovendien voor veel ontwerpvrijheid.

Makkelijk te isoleren, grote ontwerpvrijheid

De karakteristieke waarden voor geluid, maatvoering, krimpscheuren en klimaatinvloeden zijn bij staalframebouw een stuk gunstiger dan bij traditionele bouw, mits het op de juiste manier wordt uitgevoerd. De afbouwmaterialen zorgen voor een perfecte warmte- en geluidsisolatie. Plezierig bij staalframebouw is dat door de materiaalsterkte er tussen de profielen geïsoleerd kan worden. Waardoor er minder ruimteverlies is bij toepassing van hogere isolatienormen.

Dit maakt het bouwsysteem uitermate geschikt voor projectontwikkelaars en woningcorporaties omdat het meer verkoopbare vierkante meters vloeroppervlakte biedt.

De hoge sterkte van het materiaal zorgt bovendien voor veel ontwerpvrijheid. Zo kunnen er prachtige, moderne woningen met grote vrije overspanningen en overstekken ontworpen worden. Er zijn bovendien geen dragende muren meer in de woning, waardoor er een grote indelingsvrijheid ontstaat.

Hoe duurzaam is staalframebouw?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is staal een bijzonder duurzaam materiaal dat bijna 100% recyclebaar is. Ook is er weinig afval tijdens productie en verwerking, resulterend in efficiënt materiaalgebruik. Bovendien zijn er minder transportbewegingen nodig door het relatief lage eigen gewicht.

De productietijd is kort, omdat het 3D-ontwerp één op één vertaald wordt in de productie.

Korte bouwtijd

Ander positief aspect van staalframebouw is snelheid waarmee gebouwd kan worden. De fase van engineering en tekenen is bij staalframebouw weliswaar langer dan bij traditioneel bouwen, maar dat wordt ruimschoots terugverdient in de bouwfase. Na de werkvoorbereiding kan direct worden gestart met de productie in de fabriek. De productietijd is kort, omdat het 3D-ontwerp één op één vertaald wordt in de productie. Verder hebben weersomstandigheden geen invloed op de productie, omdat deze onder geconditioneerde omstandigheden plaats vindt. Ook de realisatie op de bouwplaats met geprefabriceerde elementen gaat aanzienlijk sneller dan bij de traditionele methode. Ook zijn er minder transportbewegingen (en daardoor lagere transportkosten) en is er minder milieubelasting.

Alle sterke punten van staalframebouw op een rijtje

 • Gering eigen gewicht waardoor de elementen makkelijk te verwerken zijn op de bouwplaats.
 • Lagere transportkosten door het lager gewicht en geringer volume.
 • Lagere arbeidskosten en milieubelasting door engineering in 3D en fabrieksmatige productie.
 • Uitstekende constructieve eigenschappen.
 • Maatvast en vrij van krimp en uitzetting als gevolg van vocht of wisselende temperaturen.
 • 100 % recyclebaar.
 • Weinig afval en volledig op maat te leveren en/of te maken in de fabriek.
 • Geen stof, gevaarlijke stoffen etc. bij verwerking en productie.
 • Staal rot niet, splijt niet, kruipt niet, trekt niet krom, ongevoelig voor schimmelvorming
 • Alle sparingen voor leidingen en afvoeren kunnen in het voortraject worden opgenomen en tijdens de productie machinaal worden aangebracht.
 • Grote indelingsvrijheid t.o.v. traditionele bouw, door grotere overspanningen
 • Hoge geluidsisolatiewaarde haalbaar (DB).
 • Hoge temperatuurisolatiewaarden haalbaar (tot wel 10 Rc afhankelijk van toegepaste materialen en dikte profilering). Door aanbrengen isolatie in de frames is het mogelijk slanker te bouwen.
 • Lichte fundering nodig vanwege gering(er) eigen gewicht; slimme funderingsoplossingen in de vorm van schroeffunderingen die zonder grondwerk zijn aan te brengen en prefab bekistingselementen
 • Duurzaam (en nagenoeg onderhuisvrij na plaatsing)
 • Grote ontwerpvrijheid

Meer weten over staalframebouw?